Ta strona może zapisywać pliki cookies na Twoim urządzeniu o ile pozwalają na to ustawienia Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o polityce cookies w paxo.pl.

Uwagi ogólne dotyczące montażu okien PCW

Przedstawiamy Państwu ogólną instrukcję montażową dotyczącą montażu okien z PCW białych i kolorowych niezależnie od systemu okiennego. Instrukcja ta opisuje tylko ogólne zasady montażu okien z założeniem typowych warunków montażowych. Nie obejmuje szczególnie nietypowych przypadków zabudowy jak np. hale metalowe, domy drewniane itp.

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić wytrzymałość murów okalających okna, aby materiały mocujące okno posiadały odpowiednio wytrzymałe połączenie mechaniczne z murem. Nie dopuszczalne jest mocowanie i zabudowywanie ram okiennych przy pomocy chemicznych środków adhezyjnych, ponadto należy pamiętać, że na okno nie mogą być przenoszone żadne siły pochodzące ze ścian, np. w wyniku „pracy budynku” pod naporem wiatru, ruchów tektonicznych podłoża itd. Do mocowania okien w murze stosuje się ocynkowane kotwy ścienne lub śruby z metalowymi tulejami rozprężnymi tzw. dyble. Przy mocowaniu okna w części progowej (poziomy dolny profil ramy) za pomocą śrub z tulejami rozprężnymi, należy zwrócić uwagę na prawidłowe uszczelnienie, aby woda nie przedostawała się do wnętrza otworów w murze i nie powodowała korozji śrub oraz przewierconych wzmocnień.

Montaż okien

Przed montażem okien należy je sprawdzić pod względem jakościowym oraz zgodności z wymiarami, następnie przyporządkować dostarczone okna odpowiednio do konkretnych otworów okiennych i sprawdzić prawidłowość wymiarów okna w stosunku do otworu w ścianie, rodzaj okucia oraz kierunek i sposób otwierania się skrzydła okna.

Zanim nastąpi montaż, należy rozpakować elementy montażowe, odkręcić uchwyty transportowe przykręcone z boku ramy, zdemontować na czas montażu ruchome elementy okna (skrzydła) poprzez wysunięcie bolców w zawiasie górnym (po uprzednim demontażu osłonek) lub w zawiasach dolnych w skrzydłach uchylnych. Zawias dolny w skrzydłach rozwiernych i uchylno rozwiernych nie wymaga demontażu (wystarczy podnieść skrzydło).

Montaż ościeżnicy: profile dodatkowe jak (np. profil poszerzający lub łączniki) przymocować do ościeżnicy, następnie ościeżnicę ustawić w pionie i poziomie w otworze okiennym, wyrównać i zwrócić uwagę, aby obustronnie otrzymać jednakowe odstępy. Przy pomocy kotew ściennych lub dybli zamocować ją w otworze okiennym. Dopuszczalne tolerancje odchyłek pionu i poziomu okien wynoszą 2mm. W przypadku długości elementu powyżej 3 m tolerancja ta wynosi 3mm.

W przypadku okien łączonych ze sobą np. balkon z oknem lub dwa okna w zestaw przed wykonaniem pionowania i poziomowania, należy okna te zespolić ze sobą razem poprzez ich wzajemnie skręcenie za pomocą dostępnych w sklepie firmowym śrub z nakrętkami przeciwbieżnymi. tzw. rzymskich lub za pomocą wkrętów poprzez odpowiednio dobrany łącznik (zwykły lub dla okien dużych – łącznik statyczny ze wzmocnieniem stalowym). Zestawy okienne z łącznikiem statycznym, gwarantują odpowiednią sztywność konstrukcji okiennej, aby to osiągnąć należy podkuć w murze w miejscu łącznika i zamocować go na odpowiedniej długości za pomocą zaprawy budowlanej.

Po zamontowaniu okna, z wolnej przestrzeni pomiędzy ramą ościeżnicy a ścianą otworu należy usunąć elementy pomocnicze zastosowane przy montażu tzn. klocki drewniane pozostawiając kliny pionujące i poziomujące. Wolną przestrzeń pomiędzy ramą ościeżnicy a ścianą wypełnić należy zalecanym środkiem uszczelniającym (pianką poliuretanową) pamiętając o pęcznieniu pianki podczas schnięcia. Po opanowaniu okna, założyć skrzydło okna i zamknąć. Przed zamknięciem okna należy sprawdzić czy skrzydło funkcjonuje poprawnie i równomiernie przylega do ościeżnicy.

Po wyschnięciu pianki zalecane jest równomierne usunięcie nadmiaru pianki. Następnie należy uszczelnić styk połączenia okna z murem za pomocą silikonu. W przypadku montażu z węgarkiem pamiętać należy o wcześniejszym zastosowaniu dodatkowej taśmy uszczelniającej wokół okna. W tym momencie można przystąpić do wykonania wykańczającej obróbki murarskiej.

Data modyfikacji: 2010-03-24

Źródło: paxo.pl

Artykuł wyświetlono: 1388 razy

Szukaj w paxo.pl

Reklama