Ta strona może zapisywać pliki cookies na Twoim urządzeniu o ile pozwalają na to ustawienia Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o polityce cookies w paxo.pl.

Kiedy i w jaki sposób stosować nawiewniki?

Skutkiem złej wentylacji jest przede wszystkim pogorszenie jakości powietrza w pomieszczeniu, wzrost wilgotności, co w konsekwencji powoduje powstawanie grzyba i pleśni.

Przy złej wentylacji następuje kondensacja pary wodnej na powierzchni szyby (tzw. zaparowane okna). Powstaje także niedobór powietrza potrzebnego do spalania paliwa w piecach gazowych i kominkach.

Co to jest nawiewnik?

Nawiewnik to urządzenie montowane w oknie lub na ścianie umożliwiające doprowadzenie powietrza nawet przy bardzo szczelnie zamkniętych oknach. Powinno się to odbywać w sposób, ciągły i kontrolowany.

Możemy wyróżnić 3 grupy nawiewników:

  • Nawiewniki sterowane ręcznie – użytkownik ręcznie reguluje stopień otwarcia, czyli decyduje o ilości dostarczanego powietrza. Takie nawiewniki nie chronią przed nadmiernym napływem powietrza i nie uwzględniają zmian parametrów powietrza wewnętrznego.
  • Nawiewniki ciśnieniowe – samoregulujące. Wielkość przepływu zależy od różnicy ciśnienia za zewnątrz i wewnątrz. Ze wzrostem różnicy ciśnienia zwiększa się napływ powietrza. Każdy nawiewnik tego typu musi posiadać blokadę, która przy określonej wydajności nie pozwoli na zwiększenie przepływu (np. przy silnym wietrze).
  • Nawiewniki higrosterowane – sterowane automatycznie, posiadają czujnik (taśma poliamidowa) który analizuje zmiany wilgotności w pomieszczeniu i zmienia otwarcie nawiewnika . Nie wymagają obsługi użytkownika, ale mają możliwość ustawienia blokady w pozycji przepływu minimalnego.

W Polsce produkowane okna są bardzo szczelne. Odpowiedzialność za dostarczanie powietrza została przeniesiona na inne urządzenia. Jeżeli w pomieszczeniach jest wentylacja grawitacyjna lub wentylacja wywiewna, wówczas należy dostarczyć dopływ powietrza poprzez zastosowanie nawiewników. W przypadku wentylacji nawiewnej lub nawiewno-wywiewnej (rekuperacja) powietrze jest dostarczane przez urządzenia mechaniczne – wentylatory.

Definicja współczynnika infiltracji powietrza

Współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien powinien wynosić nie więcej niż 0,3m3/(m*h*daPa2/3).

Współczynnik infiltracji powietrza „a” to ilość powietrza jaka przenika w ciągu godziny przez 1m szczeliny okna przy różnicy ciśnień 1daPa/m3.

Określając szczelność okien, podaje się wartość współczynnika „a” lub klasę przepuszczalności powietrza dla okna.

Tab. 1 Klasy przepuszczalności powietrza:
Klasa okna4321
Współczynnik a0-0,160,16-0,480,48-1,451,45-2,69

Dobór liczby i rozmieszczenia nawiewników

Kanały wentylacyjne odprowadzające powietrze umieszczone są zwykle w kuchni, łazience, oddzielnym WC oraz w pomieszczeniach bez okna lub pokojach oddzielonych więcej niż dwojgiem drzwi.

Istotne jest zapewnienie przepływu powietrza od elementów nawiewnych do kanałów wyciągowych. Dlatego należy pamiętać o podcięciu drzwi w pokojach oraz wykonaniu otworów w drzwiach kuchni czy łazienki.

Minimalny strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, niebedących pomieszczeniami pracy to 20m3/h na osobę.

Doboru odpowiedniej liczby nawiewników dokonuje się, sumując ilość powietrza jaką należy dostarczyć oraz dzieląc przez wydajność jednego nawiewnika przy 10Pa.

Przykład:

Mieszkanie: 2 pokoje, oddzielna kuchnia z kuchenką elektryczną, łazienka, w mieszkaniu jest więcej niż 3 osoby – suma powietrza do usunięcia to 50+50 = 100m3/h. Otrzymaną wartość dzielimy przez wydajność nawiewnika, np. 30m3/h i otrzymujemy że powinniśmy w takim mieszkaniu zamontować 3 nawiewniki.

Nawiewniki powietrza powinny być zamontowane w pokojach i ewentualnie w kuchni. W pierwszej kolejności umieszczamy je w pokojach (po jednym w każdym pokoju). Jeśli liczba nawiewników jest za mała można dodatkowo zamontować w kuchni lub w pokoju o powierzchni większej niż 25m2. Nie montujemy nawiewników w łazience.

Data modyfikacji: 2012-06-20

Źródło: paxo.pl

Artykuł wyświetlono: 1082 razy

Szukaj w paxo.pl

Reklama