Ta strona może zapisywać pliki cookies na Twoim urządzeniu o ile pozwalają na to ustawienia Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o polityce cookies w paxo.pl.

Wentylacja - parę słów teorii

Wentylacja to proces wymiany powietrza (najczęściej zorganizowany) polegający na usuwaniu na zewnątrz substancji wydzielających się w pomieszczeniu.

Dla odróżnienia - klimatyzacja - to w odróżnieniu od wentylacji proces nadawania powietrzu w pomieszczeniu określonych właściwości pożądanych ze względów higienicznych oraz ze względu na dobre samopoczucie ludzi lub też parametrów wymaganych ze względów technologicznych (np. nawilżanie, osuszanie, podgrzewanie, ochładzanie).

Podziały instalacji wentylacyjnych:

 1. W zależności od sposobu wymiany powietrza rozróżniamy:
  1. wentylację naturalną - wymiana powietrza wywołana jest działaniem wiatru i/lub sił grawitacji; dodatkowo wentylacja naturalna może posiadać różne formy:
   • przewietrzanie - okresowe odświeżanie powietrza w pomieszczeniu polegające na otwieraniu okien lub innych otworów w przegrodach,
   • infiltracja - przenikanie powietrza przez porowate materiały budowlane, nieszczelności oraz szczeliny wokół okien i drzwi,
   • wentylacja grawitacyjna - gdzie stosuje się pionowe kanały wywiewne do usuwania powietrza. Ruch powodowany jest różnicą gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku,
   • wentylacja grawitacyjna higrosterowana - proces wymiany powietrza uzależniony od poziomu wilgotności względnej wewnętrznej,
   • aeracja, zorganizowana wymiana powietrza, które dopływa przez odpowiednie otwory rozmieszczone w zewnętrznych przegrodach budowlanych, uzyskiwana dzięki różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia; intensywność aeracji zależy od różnicy temperatury i siły wiatru
  2. wentylację mechaniczną - wymiana powietrza jest niezależna od jakichkolwiek wpływów atmosferycznych. Wymuszony przepływ powietrza uzyskuje się dzięki zastosowaniu wentylatora. W zależności od sposobu wymiany powietrza wentylację mechaniczną możemy podzielić na:
   • ogólną czyli z równomierną wymianą powietrza w całym pomieszczeniu,
   • miejscową, przeciwdziałającą zanieczyszczeniu powietrza w miejscu ich wydzielania, do której zaliczają się: odciągi miejscowe (urządzenia służące do usuwania zanieczyszczeń bezpośrednio w miejscu ich powstawania), nawiewy miejscowe (stosowane do wytwarzania w określonym miejscu warunków odmiennych od tych, które panują w całym pomieszczeniu), kurtyny powietrzne, stosowane do ochrony pomieszczeń przed przenikaniem zimnego powietrza zewnętrznego (w okresie zimy) bądź gorącego (w okresie lata).
  1. W zależności od kierunku ruchu powietrza w stosunku do wentylowanego pomieszczenia rozróżnia się wentylację mechaniczną:
   • nawiewną - dostarczanie powietrza odbywa się w sposób mechaniczny a usuwanie w sposób naturalny,
   • wywiewną - tu powietrze dostarczane jest w sposób naturalny a mechanicznie wspomagany jest wywiew,
   • nawiewno - wywiewną - w tym przypadku dostarczanie i usuwanie powietrza odbywa się w pełni mechanicznie.

Oprócz wyżej wymienionych rodzajów wentylacji instalacje można podzielić jeszcze w zależności od np. udziału powietrza świeżego w powietrzu nawiewany

 • 100% powietrza świeżego - wentylacja grawitacyjna, wentylacja mechaniczna wywiewna, niektóre systemy wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej
 • mieszanina powietrza świeżego i obiegowego - systemy klimatyzacji pełnej, systemy wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej oparte na mieszaniu powietrza.

Data modyfikacji: 2010-02-11

Źródło: paxo.pl

Artykuł wyświetlono: 1206 razy

Szukaj w paxo.pl

Reklama