Ta strona może zapisywać pliki cookies na Twoim urządzeniu o ile pozwalają na to ustawienia Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o polityce cookies w paxo.pl.

Oszczędność

Coraz większe znaczenie dla właścicieli mieszkań i domów ma energooszczędność. Jej przejawem są niższe rachunki, mniejsze zużycie energii i wynikające z tego mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Energooszczędność budynku w znacznym stopniu definiuje współczynnik przenikania ciepła. Co oznacza i w jaki sposób przekłada się na nasze oszczędności?

W budownictwie izolacyjność cieplną przegrody, czyli ścian, dachów i okien określa się za pomocą współczynnika przenikania ciepła U, przy czym dla okien oznacza się go jako Uw (od angielskiego słowa windows-okna), dla szkła Ug (od glass, czyli szkło).

Współczynnik U wyraża się w W/(m2K) i definiuje się go, jako ilość ciepła przenikającego w ciągu jednej godziny przez metr kwadratowy płaskiej przegrody - np. okna, ściany, przy różnicy temperatur powietrza po obu jej stronach (wewnątrz/zewnątrz) wynoszącej jeden stopień Kelwina (co oznacza również jeden stopień Celsjusza). Współczynnik Uw dla okien określa się specjalistycznymi badaniami laboratoryjnymi. Należy zaznaczyć, że w przypadku okien drewnianych im większy jest udział drewna w oknie, tym współczynnik przenikania ciepła jest wyższy (czyli mniej korzystny). Dzieje się tak, gdyż elementy okna takie jak słupek, próg, nadproża mają współczynnik U w granicach 1,1-1,7, zaś sam zestaw szybowy obecnie w standardzie ma współczynnik Ug równy 1,0. Z drugiej strony większy udział drewna w oknie przekłada się na wyższą wartość współczynnika izolacyjności akustycznej Rw - czyli ilości hałasu, jaki jest w stanie okno wytłumić.

Podsumowując: im niższy współczynnik U, tym większa izolacyjność i mniejsza utrata ciepła. Z punktu widzenia klienta najważniejsze jest, że im niższy współczynnik U całego okna, tym niższe później koszty ogrzewania mieszkania lub domu.

Na energooszczędność okien w dużej mierze wpływa zastosowanie odpowiedniego zestawu szkła. Obecnie pakiety szkła o bardzo dobrych parametrach izolacyjności termicznej, deklarowanych przez producentów, mają współczynniki Ug od 1 do 0,5. Aby osiągnąć tak niski współczynnik, zastosowano wypełnienie komór międzyszybowych gazami ciężkimi (np. kryptonem) oraz wykorzystano trzy szyby.

Z początkiem 2009 roku w Polsce zaczęło obowiązywać nowe prawo energetyczne budynków. Budynki otrzymują świadectwa energetyczne, których celem jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Świadectwo jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu różnych parametrów energetycznych (zintegrowanej charakterystyce energetycznej). Dzięki informacjom zawartym w świadectwie, właściciel będzie mógł orientacyjne określić roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Odpowiednio dobrane okna, w znacznym stopniu przyczyniają się do zwiększenia energooszczędności, i tym samym przekładają się na wymierne ekonomicznie korzyści. Co więcej zastosowanie okien o niskim współczynniku przenikalności ciepła, zwiększa wartość nieruchomości. Dlatego warto rozważyć ich zakup, zanim budynek zostanie zakwalifikowany do nieodpowiadającej Nam klasy energetycznej. Wtedy, nie ma co liczyć na wzrost wartości nieruchomości - przeciwnie, będzie to argument dla kupującego ,do negocjacji niższej ceny. Wysoka klasa energetyczna budynku, to niskie koszty utrzymania, a więc wartość dodana, która długofalowo jest nie do przecenienia.

Data modyfikacji: 2010-03-05

Źródło: paxo.pl

Artykuł wyświetlono: 895 razy

Szukaj w paxo.pl

Reklama