Ta strona może zapisywać pliki cookies na Twoim urządzeniu o ile pozwalają na to ustawienia Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o polityce cookies w paxo.pl.

Okna drewniane do domu pasywnego

Budynki pasywne różnią się od budynków tradycyjnych energooszczędnych nowatorskimi rozwiązaniami dotyczącymi zminimalizowania zużycia energii na cele eksploatacyjne. Konstrukcja ich dachu, ścian i wszystkich ruchomych przegród jest wykonana z dostępnych na rynku materiałów budowlanych, ale pod kątem otrzymania jak najmniejszego przenikania ciepła „U”. Zatem budynek pasywny ma minimalne zapotrzebowanie na energię przeznaczoną na cele grzewcze jego wnętrza, w którym komfort termiczny jest zapewniony przez pasywne źródła ciepła tj. ciepło wytwarzane przez jego mieszkańców, stosowane urządzenia elektryczne, ciepło słoneczne i to odzyskane z wentylacji w wyniku działania rekuperatora powietrza.

Odzysk ciepła z wentylacji wynosi prawie 75% i dlatego powstałe straty cieplne w wysokości 15% muszą być dostarczone do wnętrz mieszkalnych ze źródeł odnawialnych tj. przez pompę cieplną, kolektor słoneczny lub z zainstalowanego ogrzewania stacjonarnego (gazowego, elektrycznego lub olejowego). Dom pasywny osiąga najlepsze parametry energetyczne, szczególnie w zakresie minimalizacji energii przeznaczonej na cele grzewcze.

Wszystkie zewnętrzne elementy konstrukcyjne domu muszę być tak szczelne i termicznie zabezpieczone, by ich przewodność termiczna wyrażona współczynnikiem ciepła sięgała U=0,8 W.

Wymagania konstrukcyjne i materiałowe dla okien pasywnych drewnianych

Poza wymogami konstrukcyjnymi i materiałowymi okna pasywne powinny być lokalizowane możliwie na ścianach południowych budynku z maksymalnym ograniczeniem ich na pozostałych elewacjach, gdyż to gwarantuje osiągnięcie maksymalnych zysków w postaci nagrzania pomieszczeń mieszkalnych promieniami słonecznymi. By okno pasywne spełniało wymagania w zakresie termiczności jego współczynniki przenikania ciepła wraz z wbudowaniem go w otwór okienny musi wynosić U=0,8 W. Dla porównania, obecnie powszechnie stosowane okna, nie tylko z drewna, posiadają współczynnik przenikania od 1,1 do 1,4 i więcej.

Okna pasywne muszą być wyposażone w szybę zespoloną trójszybową, która swoje dwie komory ma wypełnione gazem szlachetnym (argonem, kryptonem, ksenonem- o najwyższych wartościach termicznych). Na dwóch szybach tj. stronie wewnętrznej szyby zewnętrznej i stronie wewnętrznej szyby wewnętrznej, stosuje się powłoki niskoemisyjne (ciepłochronne), które w sposób selekcyjny przepuszczają promieniowanie cieplne; przepuszczają promienie słoneczne o krótkich falach, stanowiąc barierę dla długich fal promieniowania z zewnątrz pomieszczeń mieszkalnych budynku, co prowadzi do maksymalnego wykorzystania ciepła słonecznego. Przy takiej konstrukcji zestawu szybowego, jego przenikalność wynosi U=0,5 W.

Istotne znaczenie w oknach pasywnych mają ramki dystansowe łączące poszczególne szyby, które powinny być wykonane z tworzywa sztucznego, będącego złym przewodnikiem ciepła. Ramki o takich właściwościach nie powodują powstawania na obrzeżach zestawu szybowego, stref o pogorszonych parametrach technicznych.

W celu obniżenia współczynnika przenikania ciepła ram i skrzydeł okna konieczne jest zastosowanie wkładek termicznych, wykonanych na ogół z pianki. W oknach pasywnych nie stosuje się funkcji rozszczelnień, ponieważ podstawowym wymogiem okna pasywnego jest jego szczelność a klimat pomieszczeń kształtowany jest wyłącznie poprzez mechaniczną wentylację nawiewno-wyciągową. W oknach tego typu stosowany jest odpowiedni rodzaj uszczelek.

Na osiągnięcie wymaganej szczelności okna pasywnego mają wpływ również technologie i jakość zamocowania i uszczelnienia okna w otworze ściany domu pasywnego. Szczególnie dotyczy to prac uszczelniających, materiałami termicznymi, które powinny być tak wykonane, by nie dopuścić do mostków termicznych, które ujemnie wpływają na bilans energetyczny budynku.

Nie należy montować okien w pomieszczeniach, w których nie dokończono prac mokrych tj. tynkarskich, posadzkarskich. Otwory budowlane muszą mieć odpowiednie wymiary i kąty w stosunku do okna i być odpowiednio wykończone. Okno musi być zamocowane do muru na kotwy obrotowe na całym jego obwodzie według obowiązujących zasad technologicznych. Do ważnych czynności należą również prace dotyczące dokładnego wypełnienia szczelin dylatacyjnych pianką termoizolacyjną. Prace te muszą być wykonane starannie, by nie zostawić pustych przestrzeni wypełnionych powietrzem, które będą tworzyły mostki termiczne i szczególnie w okresie zimowym emitować zimne powietrze do wnętrza pomieszczeń, podwyższając przy tym normatywny współczynnik przewodnictwa cieplnego okna i powodując zakłócenia w systemie energetycznym domu pasywnego. Na końcu należy zwrócić uwagę na prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z obróbką ościeży oraz szczelne zamocowanie parapetów, szczególnie zewnętrznych.

Poprawne wykonanie wszystkich prac konstrukcyjnych i materiałowych okna oraz dobre osadzenie go w otworze okiennym jest podstawowym warunkiem jego dobrej pracy, utrzymania wysokiej trwałości użytkowej oraz w osiągnięciu założonych efektów energetycznych.

Data modyfikacji: 2010-02-11

Źródło: paxo.pl

Artykuł wyświetlono: 979 razy

Szukaj w paxo.pl

Reklama