Ta strona może zapisywać pliki cookies na Twoim urządzeniu o ile pozwalają na to ustawienia Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o polityce cookies w paxo.pl.

Okna pasywne

Jednym z ważniejszych zagadnień przy projektowaniu domów pasywnych jest dążenie do uzyskania jak największej szczelności budynku oraz wyeliminowania powstawania mostków termicznych. Kluczową rolę odgrywają tu okna, których rola przejawia się zarówno w ograniczeniu strat ciepła, jak i pasywnym wykorzystaniu energii słonecznej do ogrzania pomieszczeń oraz ich doświetlenia.

Bardzo ważną decyzją na etapie projektowania domu pasywnego jest zapewnienie, w miarę możliwości, zwartej bryły architektonicznej, jak i odpowiednie rozmieszczenie okien w celu maksymalnego wykorzystania energii słonecznej. Okna umieszczone na południowej elewacji, które cechuje pozytywny bilans energii, mają z jednej strony wpuszczać w zimie jak najwięcej światła do pomieszczeń, a z drugiej strony ograniczać napływ promieni w miesiącach letnich.

Przy projektowaniu tego typu okien obowiązuje zasada, że im mniejszy jest udział powierzchni ram w oknie, tym niższy będzie współczynnik przenikania ciepła okien. Każdy dodatkowy podział okna zmniejsza powierzchnię szklenia i jednocześnie powoduje powstawanie dodatkowych mostków cieplnych na połączeniu szyby z ramą.

Współczynnik przenikania ciepła określa się oddzielnie dla wszystkich elementów okna, czyli ramy (Uf), szyby (Ug) i dla całej konstrukcji (Uw). Ważne są wszystkie, ale klienta powinien interesować tylko ten ostatni, bo to on decyduje o realnych korzyściach energetycznych wynikających z zakupu okna. Im niższy współczynnik przenikania ciepła Uw wyrażony w W/m2K, tym lepiej chroni nas przed stratami energii grzewczej. Optymalny współczynnik przenikania ciepła to Uw=0,9, ale może być też niższy, pod warunkiem, że g, czyli przenikalność energii słonecznej jest nie mniejsza niż 45%.

W przypadku producentów profili z PCW polepszanie izolacyjności termicznej okien osiąga się przede wszystkim poprzez zwiększanie szerokości profili, ilości komór w profilach, stosowanie specjalnych wypełnień komór materiałem termoizolacyjnym. Oczywiście wraz ze zwiększeniem liczby komór powinna zwiększać się również szerokość profili. W przypadku profili energooszczędnych z PCW ta szerokość to 80 - 90mm, wraz materiałem termoizolacyjnym wewnątrz oraz systemem uszczelnienia, składającym się z trzech uszczelek przylgowych – dzięki występowaniu trzeciej uszczelki wydzielona została tzw. sucha komora, w której pracują okucia.

Z punktu widzenia izolacyjności całego okna, ważnym elementem są szyby, których powierzchnia w oknie jest zazwyczaj dużo większa od powierzchni ram i skrzydeł. Stosowane w standardowych oknach szyby o współczynniku przenikania ciepła U=1,0, są zastępowane w przypadku okien pasywnych szybami o współczynniku U=0,6 lub U=0,5. Najczęściej są stosowane pakiety 3 szybowe, ze specjalnymi powłokami niskoemisyjnymi i przestrzeniami międzyszybowymi wypełnionymi gazem szlachetnym. Dodatkowo szyby muszą charakteryzować się współczynnikiem całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego większym niż 50%. A im wyższy ten współczynnik, tym więcej światła w pomieszczeniu.

Warto podkreślić, że dla uzyskania pożądanego efektu istotne jest użycie bardziej zaawansowanych rozwiązań, jak i prawidłowy montaż stolarki.

Obecnie idea budownictwa pasywnego wywołuje u wielu osób mieszane uczucia, jest jednak niewątpliwie impulsem dla producentów różnego rodzaju materiałów budowlanych do poszukiwania coraz bardziej „ekstremalnych” rozwiązań i do upowszechnienia się w przypadku wielu grup produktów tzw. standardu pasywności. Przypuszczać należy, iż coraz większa liczba pojawiających się na rynku produktów z przeznaczeniem do tzw. domów niskoenergetycznych i pasywnych spowoduje upowszechnienie tych rozwiązań i wprowadzenie ich do masowej produkcji, co w konsekwencji może zwiększyć ich dostępność i konkurencyjność cenową.

Warto wiedzieć co zyskujemy montując zamiast standardowego okna o U=1,4, okno aktywne o U=0,9? Otóż wówczas na każdym 1 m2 okien aktywnych oszczędzamy co roku 21,6 zł kosztów energii grzewczej. Jeżeli więc w całym naszym domu wymienimy okna o całkowitej powierzchni 25 m2 (przeciętny domek jednorodzinny), to w każdym sezonie grzewczym zostanie nam w kieszeni 540zł. Jeżeli więc różnica w cenie pomiędzy oknami standardowymi, a oknami aktywnymi wyniesie 1600zł, to taka suma zwróci nam się już po 3 latach, a do końca eksploatacji tego domu oszczędzać będziemy co roku na kosztach ogrzewania właśnie te 540zł!

Data modyfikacji: 2010-02-11

Źródło: paxo.pl

Artykuł wyświetlono: 982 razy

Szukaj w paxo.pl

Reklama