Ta strona może zapisywać pliki cookies na Twoim urządzeniu o ile pozwalają na to ustawienia Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o polityce cookies w paxo.pl.

Pozycja okna w murze

W wyniku stosowania okien o wysokiej szczelności wzrosło znaczenie właściwości przyłączy budowlanych. Na skutek niewłaściwego wykonania przyłącza można całkowicie zniweczyć korzyści wynikające z zastosowania okien o bardzo dobrych wartościach izolacyjności termicznej.

Duże znaczenie ma temperatura na powierzchni wewnętrznej przegrody. By uniknąć szkód jaką powoduje wilgoć, temperatura na całej płaszczyźnie oddzielającej wnętrze budynku musi być wszędzie większa niż 13ºC. Wynika to z przebiegu tzw. punktu rosy.

Co to jest punkt rosy?

Jest to temperatura, w której powietrze o określonej temperaturze wyjściowej i wilgotności względnej nie jest już w stanie przyjąć większej ilości wody. Jako temperaturę rosy określa się temperaturę, przy której wilgotność względna powietrza wynosi 100%, powietrze jest nasycone.

Podwyższona wilgotność powietrza może być skutkiem:

 • wilgoci pozostałej po procesie budowy
 • wydzielania się pary wodnej w wilgotnych pomieszczeniach (kuchnia, łazienka)
 • wydzielania się wilgoci pochodzenia ludzkiego i zwierzęcego, roślinnego.

Optymalna, względna wilgotność powietrza, przy temperaturze 20°C powinna wynosić 50%.

Poniżej zostaną opisane różne warianty zamocowania okna w murze wykonanego z gazobetonu o grubości 24cm, ocieplonego z zewnątrz warstwą izolacji 15cm. Dodatkowe założenie: temperatura na zewnątrz -5°C, wewnątrz 20°C.

 1. Okno zamocowane w połowie grubości muru, ościeżnica nie zakryta ociepleniem

  Izotermy 10 i 13°C przebiegają w połowie grubości muru oraz bardzo blisko wewnętrznej powierzchni łączenia okna z murem. Bardzo duże odległości pomiędzy izotermami po stronie temperatur niższych niż 13°C. Wychłodzona znaczna część muru i szczeliny montażowej.

 2. Okno zamocowane w połowie grubości muru, ościeżnica zakryta ociepleniem

  Izoterma 10°C w znacznym stopniu odsunęła się na zewnątrz a izoterma 13°C przesunęła się bliżej zewnętrznej płaszczyzny muru. Wychłodzona znaczna część muru, ale wyższa jest temperatura w przekroju szczeliny montażowej.

 3. Okno zamocowane równo z zewnętrzną płaszczyzną muru, ościeżnica nie zakryta ociepleniem

  Izotermy 10 i 13°C przebiegają prawie poza licem muru. Bardzo duże zagęszczenie izoterm po stronie niskich temperatur.

 4. Okno zamocowane równo z zewnętrzną płaszczyzną muru, ościeżnica zakryta ociepleniem

  Izoterma 10°C przebiega zupełnie poza płaszczyzną muru. Prawie cały przekrój muru i szczeliny montażowej ma temperaturę wyższą niż 10°C. Izoterma 13°C jest znacznie oddalona od wewnętrznej powierzchni szczeliny montażowej.

 5. Okno zamocowane w zewnętrznej warstwie ocieplenia, ościeżnica nie zakryta ociepleniem

  Izotermy 10 i 13°C przebiegają zupełnie poza licem muru. Duże zagęszczenie izoterm po stronie niskich temperatur. Duże wychłodzenie szczeliny montażowej. Bardzo bliski jest przebieg izotermy 13°C względem jej wewnętrznej powierzchni.

 6. Okno zamocowane w zewnętrznej warstwie ocieplenia, ościeżnica zakryta ociepleniem

  Izotermy 10 i 13°C odsunięte na zewnątrz, w głąb warstwy izolacji. Małe wychłodzenie szczeliny montażowej.

Podsumowując, najmniej korzystne jest zamontowanie okna w połowie grubości muru bez zakrycia ościeżnicy ociepleniem. Ponadto, przy takim rozwiązaniu, wpada także mniej światła do środka pomieszczenia.

Najlepsze rozwiązanie to zamocowanie okna w warstwie izolacji z zakryciem ościeżnicy ociepleniem. Zakrycie ościeżnicy w każdym przypadku polepsza znacznie właściwości cieplne szczeliny montażowej. W dużym stopniu takie rozwiązanie pozwala też uniknąć problemów z tworzeniem się pleśni na powierzchni przyłącza.

W praktyce polecamy następujący montaż:

 • w starych budynkach, kiedy wymieniamy okno w murze bez izolacji cieplnej, montujemy je w połowie jego grubości,
 • w budynkach nowo budowanych, z zewnętrzną warstwą ocieplenia, montujemy okno jak najbliżej izolacji. Idealny jest montaż w warstwie ocieplenia.

Data modyfikacji: 2012-07-27

Źródło: paxo.pl

Artykuł wyświetlono: 3407 razy

Szukaj w paxo.pl

Reklama