Ta strona może zapisywać pliki cookies na Twoim urządzeniu o ile pozwalają na to ustawienia Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o polityce cookies w paxo.pl.

Okna PCW niezlicowane, półzlicowane, zlicowane

W wielkiej mnogości systemów okiennych i ich odmian dostępnych na rynku, każda z nich będzie posiadała dwie charakterystyczne cechy wynikające bezpośrednio z konstrukcji kształtowników okiennych.

Pierwsza cecha, to sposób w jaki nakładają się na siebie kształtowniki ramy ościeżnicy i ramy skrzydła. Ze względu na sposób przestawania względem siebie płaszczyzn ram ościeżnicy i skrzydła wyróżniamy dwa rodzaje okien dwupłaszczyznowych nazywanych niezlicowanymi i półzlicowanymi oraz okna jednopłaszczyznowe nazywane oknami zlicowanymi.

Druga cecha, to sposób uszczelnienia połączeń styku płaszczyzn ramy ościeżnicy z ramą skrzydła. Według sposobu uszczelnienia dzieli się okna, na okna z uszczelnieniem środkowym „MD” (rzadkość) i okna bez uszczelnienia środkowego „AD” (powszechne), ale o tym w następnym rozdziale.

Skoncentrujmy się na pokazaniu podstawowych różnic pomiędzy wyglądem okien niezlicowanych, półzlicowanych i zlicowanych. Poniżej, w tabeli pokazujemy odpowiednie schematy złożeń kształtowników okiennych, zaznaczając i omawiając występujące pomiędzy nimi różnice konstrukcyjne.

Okna PCW niezlicowane

Schemat okna lub drzwi balkonowych jednoramowych, dwupłaszczyznowych. Zaznaczone na rysunku zewnętrzne powierzchnie kształtowników z PCW są niezlicowane - nie leżą w jednej płaszczyźnie.

Okna PCW zlicowane

Schemat okna lub drzwi balkonowych jednoramowych, jednopłaszczyznowych. Zaznaczone na rysunku zewnętrzne powierzchnie kształtowników z PCW są zlicowane względem siebie i leżą w jednej płaszczyźnie.

Okna PCW półzlicowane

Schemat okna lub drzwi balkonowych jednoramowych, dwupłaszczyznowych, systemu IDEAL 4000. Zaznaczone na rysunku zewnętrzne powierzchnie kształtowników z PVC są tylko częściowo przesunięte względem siebie, ale nadal nie leżą w jednej płaszczyźnie.

Data modyfikacji: 2010-08-10

Źródło: oknotest.pl

Artykuł wyświetlono: 4452 razy

Szukaj w paxo.pl

Reklama