Ta strona może zapisywać pliki cookies na Twoim urządzeniu o ile pozwalają na to ustawienia Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o polityce cookies w paxo.pl.

Przepuszczalność powietrza okien w różnych klimatach

Jedną z ważniejszych właściwości okien jest przepuszczalność powietrza, która zależy od ich szczelności. Z właściwością tą wiążą się inne cechy okna – m. in. takie jak izolacyjność akustyczna i termiczna, które decydują o jego walorach użytkowych. W miarę eksploatacji okien, poddanych zmieniającym się klimatom (zewnętrznym i wewnętrznym) właściwości te mogą ulegać zmianie, wynikającej ze zmian szczelności.

Zmiany szczelności − większe lub mniejsze, w zależności od rodzaju konstrukcji i materiałów składowych okna − są wynikiem odkształceń, wywołanych oddziaływaniem na wyrób temperatury oraz wilgoci z powietrza wewnętrznego i zewnętrznego (ten ostatni czynnik dotyczy okien drewnianych i drewniano-aluminiowych).

Przepuszczalność powietrza można zdefiniować jako wielkość przepływu powietrza przez zamknięte okno, pod wpływem różnicy ciśnień po obydwu jego stronach. Wyrażana jest w m3/h i odnoszona do 1 m2 powierzchni okna oraz 1 m długości linii stykowej skrzydła lub skrzydeł z ościeżnicą (oraz ewentualnie − w zależności od rodzaju okna − skrzydeł ze sobą, słupkiem stałym i ślemieniem), mierzonej po stronie wewnętrznej.

Przepuszczalność powietrza przez okno wiąże się ściśle z jego szczelnością. Im większa szczelność tym mniejsza przepuszczalność powietrza i odwrotnie. Zazwyczaj uważa się, że okna w położeniu zamkniętym powinny być bardzo szczelne, co wpływa korzystnie na ich izolacyjność akustyczną i termiczną. Z kolei wyższa izolacyjność termiczna zmniejsza straty ciepła przez okna i obniża koszty eksploatacji użytkowanych lokali związane z ich ogrzewaniem. Jednak z drugiej strony, przy najczęściej stosowanej w Polsce wentylacji naturalnej (grawitacyjnej) pomieszczeń, na ogół niewystarczającej, bardzo szczelne okna pogarszają mikroklimat pomieszczeń, gdyż jest zbyt mała wymiana powietrza oraz stwarzają korzystne warunki dla zawilgocenia ścian, rozwoju grzybów i pleśni, wpływając tym samym niekorzystnie na zdrowie użytkowników.

Problem ten nie występuje w przypadku okien szczelnych, stosowanych w pomieszczeniach z wentylacją wymuszoną, (mechaniczną nawiewno-wywiewną) lub klimatyzacją bądź okien wyposażonych w nawiewniki. Wymagania dla okien w zakresie przepuszczalności powietrza zostały objęte rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Przepisy rozporządzenia uwzględniają zarówno sposób wentylacji pomieszczeń, w których są montowane okna, jak też wymagania związane z izolacyjnością termiczną i oszczędnością energii.

Data modyfikacji: 2010-02-11

Źródło: paxo.pl

Artykuł wyświetlono: 878 razy

Szukaj w paxo.pl

Reklama