Ta strona może zapisywać pliki cookies na Twoim urządzeniu o ile pozwalają na to ustawienia Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o polityce cookies w paxo.pl.

Montaż parapetów zewnętrznych

Głównym zadaniem parapetu zewnętrznego jest bezpieczne odprowadzanie wody deszczowej. Woda swobodnie spływająca po szybach i ścianach stanowi duże zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania połączenia okna z murem, co może przełożyć się na trudności w utrzymaniu warstwy izolacji termicznej w stanie suchym. Bezwzględnym wymogiem z punktu widzenia prawidłowego montażu okna jest więc poprawny montaż i uszczelnienie parapetu, który będzie odprowadzał wodę poza obręb ściany.

Po zamontowaniu okna w ścianie i zaizolowaniu połączenia termoizolacyjną pianą poliuretanową należy wykonać jeszcze jego izolację przeciwwilgociową. Uszczelnienie takie wykonujemy od strony wewnętrznej oraz zewnętrznej. Od strony wewnętrznej podparapetową izolację wykonujemy z folii paroszczelnej, naklejając ją na ramę okienną oraz mur. Montaż samego parapetu uzależniony jest od materiału z jakiego jest wykonany, jednak praktycznie każdy parapet może zostać przyklejony do muru za pomocą kleju montażowego, przy jednoczesnym wsunięciu krawędzi parapetu pod ościeżnicę okna.

Od strony zewnętrznej uszczelnienie połączenia ościeżnicy i muru wykonuje się za pomocą taśmy paroprzepuszczalnej, klejąc ją w taki sposób, aby zagwarantowała także szczelność w narożach. Krawędź parapetu stykająca się z ramą okienną powinna być wsunięta w specjalnie do tego celu przeznaczony wrąb. Niedopuszczalne jest przykręcanie parapetu do ramy okiennej przy pomocy wkrętów lub przybijanie gwoździami, co jednak nadal zdarza się dosyć często. Podczas montażu parapetu do okien z PCW, możliwe jest połączenie między nim a ramą okienną na styk. Połączenie takie nie może być jednak wykonane w miejscu, w którym znajdują się odwodnienia. Połączenie takie należy także bezwzględnie uszczelnić silikonem i ze szczególną starannością wykonać izolację podparapetową. Boczne krawędzie parapetu, stykające się z murem lub warstwą ocieplenia należy zabezpieczyć elastyczną taśmą rozprężną gwarantującą wysoką i niezmienną szczelność połączenia.

W przypadku stosowania parapetów blaszanych zaleca się zastosowanie specjalnych podkładek podparapetowych wykazujących właściwości wygłuszające.

Data modyfikacji: 2010-02-11

Źródło: paxo.pl

Artykuł wyświetlono: 1205 razy

Szukaj w paxo.pl

Reklama