Ta strona może zapisywać pliki cookies na Twoim urządzeniu o ile pozwalają na to ustawienia Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o polityce cookies w paxo.pl.

ITB

ITB - Instytut Techniki Budowlanej jest upoważniony na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. do udzielania aprobat technicznych (AT ITB) dla większości wyrobów budowlanych, w tym także z zakresu inżynierii elektrycznej i sanitarnej.

Od 1 maja 2004 r. Instytut jako członek EOTA może udzielać europejskich aprobat technicznych (ETA) stanowiących - podobnie jak normy zharmonizowane - dokumenty odniesienia w procedurze oceny zgodności pozwalającej na oznakowanie CE wyrobów budowlanych.

Instytut Techniki Budowlanej od 1 maja 2004 r. jest jednostką notyfikowaną Komisji Europejskiej i państwom członkowskim UE do realizacji zadań związanych z oceną zgodności według wymagań dyrektywy 89/106/EWG, w zakresie:

  • certyfikacji wyrobów,
  • certyfikacji zakładowej kontroli produkcji,
  • badań laboratoryjnych,
  • prowadzących do oznakowania CE wyrobów budowlanych.

ITB figuruje w bazie danych Komisji Europejskiej (NANDO CPD) pod nr 1488.

Instytut Techniki Budowlanej jest uprawniony do wydawania certyfikatów:

  • zgodności wyrobów budowlanych
    • z normami oraz aprobatami technicznymi, uprawniających do znakowania wyrobów znakiem budowlanym B,
    • z kryteriami technicznymi ITB, uprawniającymi do znakowania wyrobów znakami ITB: jakości Q-ITB, ekologicznym EKO-ITB, akustycznym A-ITB, jakości akustyki AQ-ITB, cieplnym C-ITB, jakości cieplnej CQ-ITB.

Data modyfikacji: 2010-02-11

Źródło: paxo.pl

Artykuł wyświetlono: 1073 razy

Szukaj w paxo.pl

Reklama