Ta strona może zapisywać pliki cookies na Twoim urządzeniu o ile pozwalają na to ustawienia Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o polityce cookies w paxo.pl.

Izolacja wg technologii vacuum (VIG)

Stała tendencja poszukiwania rozwiązań energooszczędnych w budownictwie przynosi efekty w postaci wciąż ulepszanych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. Aktualne zapotrzebowanie i zużycie energii w budownictwie w krajach uprzemysłowionych jest nadmierne - wynosi ok.40-50% zużycia globalnego, zwłaszcza w rejonach gdzie przeważa budownictwo niedostosowane do obecnych wymagań oszczędności energii. Dotyczy to głównie zasobów budowlanych starych lub modernizowanych nieracjonalnie. Związanymi zagadnieniami są: wyczerpywanie się zasobów paliw naturalnych, wymagania ochrony środowiska dążące do ograniczenia emisji produktów spalania, a w efekcie końcowym konieczność ograniczenia wpływu działalności gospodarczej ludzi.

Poszukiwania energooszczędnych materiałów budowlanych prowadzone są od lat i to wielokierunkowo. Szczególnie na nowe rozwiązania oczekuje budownictwo znacznie przeszklone, dlatego duże potrzeby i zaangażowanie środków na całym świecie na rozwój technologii i badania wiążą się z oszkleniami budowlanymi, a w szczególności dotyczą rozwoju technologii szyb VIG -Vacuum Isolating Glazing, t.j. z zastosowaniem w szybie zespolonej wewnętrznej próżni.

Celem poszukiwań jest opracowanie koncepcji lekkiej, względnie niedrogiej przegrody szklanej dorównującej w zakresie przenikania ciepła, właściwościom przegrody typu „opak” t.j. nieprzezroczystej, dobrze zaizolowanej termicznie. Stan obecny rozbieżności między właściwościami przegrody szklanej i nieprzezroczystej charakteryzują poniższe dane.

Izolacyjność przegrody budowlanej tzw. nieprzeziernej obecnie możliwa jest nawet do osiągnięcia o wartości 0,15 W/m2K. Współczynnik przenikania ciepła U=0,3 do 0,5 W/m2K – jest już standardowy w budownictwie jednorodzinnym. Podczas, gdy dla szyb zespolonych jednokomorowych najniższa osiągalna wartość Ug wynosi ok. 0,8W/m2K. Niższe wartości osiągalne są jedynie dla szyb dwukomorowych. Najkorzystniejsze wartości współczynnika przenikania ciepła obecnie stosowanych szyb zespolonych są rzędu: Ug=1,0 do 1,4W/m2K, w zależności od wypełnienia komór powietrzem, argonem lub kryptonem i w zależności od rodzaju powłok niskoemisyjnych. Dla przegród budowlanych o konstrukcji szkło-metal współczynnik przenikania ciepła wynosi w przeciętnie około U=1,1W/m2K (choć przy zastosowaniu profili łączonych drewniano-metalowych możliwe jest uzyskanie U przegrody budowlanej nawet o wartości ok. 0,95-0,93 W/m2K).

Większość istniejących szkleń okiennych należących do tzw. starych zasobów, charakteryzuje się współczynnikiem przenikania ciepła o wartości Ug=2,6W/m2K, a często jeszcze znacznie więcej. Tak więc jest niezwykle istotne jaka jest izolacyjność termiczna szkleń i okien aktualnie podlegających wymianie.

Założenia wyjściowe dla poszukiwania praktycznego rozwiązania szyb VIG są następujące:

 • istotne polepszenie współczynnika przenikania ciepła w stosunku do technologii obecnie stosowanych , a więc dążenie do uzyskania Ug=0,4 do 1,0W/m2K,
 • wykorzystanie do budowy szyb w zasadzie darmowego czynnika jakim jest próżnia powietrza,
 • poprawa izolacyjności termicznej szyby zespolonej bez zwiększenia jej ciężaru (t.j. szyba o ciężarze porównywalnym z tradycyjnymi szybami izolacyjnymi jednokomorowymi i znacznie niższym od ciężaru szyb IG wielokomorowych),
 • w procesie produkcji wyeliminowanie użycia kosztownych gazów szlachetnych do wypełnienia komory szyby IG,
 • wymóg opracowania takiej technologii produkcji, która umożliwiałaby wprowadzenie szyb VIG do powszechnego stosowania.

Podstawowe wymagania dla szyb VIG są następujące:

 • trwałe zespolenie obrzeży-jest to bezwzględnie wymóg podstawowy,
 • bezpieczne warunki produkcji np. tunel próżniowy,
 • potrzeba eliminacji resztkowej wilgoci z komory szyby w warunkach produkcji,
 • dostępność szyb o różnych wielkościach, dowolnych wymiarach gabarytowych lub odpowiadających istniejącym oknom poddawanym termorenowacji,
 • umiarkowana cena, niewiele odbiegająca od szyb tradycyjnych IG,
 • potrzeba produkowania szyb w pełnym asortymencie, także z użyciem szyb z powłokami: izolacyjnymi, przeciwsłonecznymi, bezpiecznymi, izolującymi akustycznie

Aktualnie uzyskiwane parametry techniczne szyb VIG

Na podstawie dostępnych informacji można przewidywać, iż szyby VIG, które staną się osiągalne być może w niedalekiej przyszłości w sprzedaży na rynkach światowych będą charakteryzowały się następującymi właściwościami:

 • Współczynnik przenikania ciepła: U=0,4 do 1,0W/m2K, szklenia z powłoką niskoemisyjną.
 • Obrzeże lutowane w temperaturze poniżej 400°C
 • Całkowita grubość szyby VIG (przykładowe dostępne z literatury wartości):
  • do 10mm (dwie szyby pojedyncze grubości 4 mm) - szyba izolacyjna to jest: 4mm/0,7mm/4mm, powłoka niskoemisyjna na pozycji 2 lub 3
  • do 16-18mm (dwie szyby klejone) - szyba izolacyjna, bezpieczna to jest: 6mm/0,7mm/2x4mm lub więcej, powłoka LE j.w.
  • do 24mm - szyba do okien dachowych, szyba hybrydowa U g=0,7 W/m2K; 4mm/10mm/3mm/0,2mm/2x4mm

Zakres zastosowań szyb zespolonych z wewnętrzną próżnią przewidziany jest w budownictwie, zwłaszcza użyteczności publicznej, oraz w różnych środkach komunikacji.

Koncepcja wykorzystania próżni jako idealnego środka izolującego termicznie, napotykała i napotyka, na znaczne trudności realizacyjne. Uniwersalne rozwiązanie techniczne, jak dotychczas, nie jest powszechnie znane i obecnie jeszcze trudno przewidzieć czy dalszy rozwój technologii wytwarzania szyb VIG będzie rozwijał się wg jednej czy też odrębnych lub tylko wariantowych koncepcji.

Przedstawione rozwiązania są w większości projektami, które przypuszczalnie, wraz z upływem czasu będą podlegać dalszym udoskonaleniom.

Data modyfikacji: 2011-03-20

Źródło: paxo.pl

Artykuł wyświetlono: 1018 razy

Szukaj w paxo.pl

Reklama