Reklama

Prawo budowlane

Prawo budowlane to akt normatywny stanowiący zbiór przepisów prawnych, regulujących działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy i nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określających zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Ustawa przedmiotowa reguluje także sprawy związane z:

  • ochroną środowiska podczas działań związanych z wykonywaniem rozbiórek, wznoszenia nowych obiektów i ich utrzymania,
  • miejscem realizacji inwestycji i sposobem uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę, a także określeniem rodzajów robót budowlanych i budów nie wymagających pozwolenia na budowę,
  • oddawania obiektów budowlanych do użytkowania,
  • prowadzeniem działalności zawodowej osób związanych z budownictwem (uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, tzw. uprawnienia budowlane) i ich odpowiedzialnością karną i zawodową,
  • prawami i obowiązkami uczestników procesu budowlanego,
  • postępowaniem w wypadku katastrofy budowlanej.

W Polsce przepisy dotyczące budowy domu są, jednym z najbardziej zmiennych działów polskich aktów prawnych. Nieustannie, podlegające nagłym zmianom sprawiają, że nie wszyscy przedsiębiorcy są w stanie nadążyć za każdą manipulacją kolejnych paragrafów. Postaramy się przybliżyć Państwu niektóre przepisy prawa budowlanego. Zapraszamy do lektury.

Data modyfikacji: 2010-02-23

Źródło: paxo.pl

Szukaj w paxo.pl

Reklama