Reklama

Współczynnik infiltracji powietrza

Od 1 stycznia 2009 roku współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosić nie więcej niż 0,3m3, wcześniej dopuszczano współczynnik w przedziale od 0,5 do 1,0m3, co oznacza, że obecnie okna muszą być w pełni szczelne.

Dopóki okna nie były szczelne, to właśnie przez owe nieszczelności powietrze zewnętrzne dostawało się do pomieszczeń, wymuszając pracę wentylacji grawitacyjnej. Brak nawiewu powoduje, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, że wilgoć zawarta w podgrzanym powietrzu wewnętrznym nie jest odpowiednio usuwana przez kratki wywiewne, a zawarta w ciepłym powietrzu wewnętrznym para wodna wykrapla się na najzimniejszych częściach przegród budowlanych, oknach, ścianach, nadprożach okien.

Dążąc zatem do zakupu szczelnych okien, naszemu systemowi wentylacyjnemu należy zapewnić sposób doprowadzania świeżego powietrza z zewnątrz, zgodnie z zasadą prawidłowej wentylacji, która brzmi następująco: wielkość strumienia powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń powinna wynikać z wielkości strumienia wywiewnego.

Obowiązujące obecnie prawo mówi, że jeżeli w pomieszczeniu zastosowano inny rodzaj wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna należy zastosować nawiewniki odpowiedzialne za dostarczenia powietrza.

Urządzenia nawiewne powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej (PN-83/B-03430-Az3), (§ 155 ust.4).

Data modyfikacji: 2010-02-15

Źródło: paxo.pl

Szukaj w paxo.pl

Reklama